भय इथले संपत नाही

आज कोरोना नावाच्या वैश्विक महामारीने गेल्या १० महिन्यापासून संपूर्ण जगाला एका बंदिशाळेचे स्वरूप आले आहे . बौध्दिक सामर्थ्याच्या जोरावर संपूर्ण सृष्टीवर अधिराज्य गाजविण्याचे स्वप्न रंजन करणारा मनुष्य एका सूक्ष्म जीवामुळे […]

Share

Read Full Article